Muốn thay đổi cuộc sống, hãy khắc họa chân dung mà bạn muốn bản thân trở thành trong tương lai

Muốn thay đổi cuộc sống, hãy khắc họa chân dung mà bạn muốn bản thân trở thành trong tương lai

Muốn thay đổi cuộc sống, hãy khắc họa chân dung mà bạn muốn bản thân trở thành trong tương lai. Khi ấy, ta không phủ nhận những điểm xấu nhưng cùng lúc cũng phải nhận ra những ưu điểm của bản thân, bởi “Mọi sự thay đổi không phải để xoá đi bản thân, mà để vươn lên thành người mà ta chưa vươn tới được”.
- Ta bắt đầu cuộc đời mới, khi nhận ra mình chỉ sống một lần | Raphaelle Giordano  • Reviews (0)
Nothing Found...

Leave a review

To leave a review, please login to your account. Login